Prezentace záměru výstavby chodníku v obci Pazderna – 2. část, 3. úsek

Prezentace záměru výstavby chodníku v obci Pazderna – 2. část, 3. úsek

Obec Pazderna informuje občany o záměru výstavby další části chodníku v celkové délce 263 m. Nový chodník bude souběžný se silnicí III/4733 a bude navazovat na stávající chodník končící u odbočky na Horní Domaslavice.

Podrobné situační nákresy je možné shlédnout na webových stránkách obce nebo na obecním úřadě.

 

Případné připomínky podávejte, prosíme, písemně v termínu do 15. 1. 2024 na adresu Obecního úřadu, Pazderna 65, 739 51 nebo emailem na: obec@pazderna.eu

Zaslané připomínky budou následně probrány na zastupitelstvu obce konaného dne 24. 1. 2024.

Kontaktní informace

Obecní úřad
Pazderna 65
739 51 Dobrá

 

Telefon: 558 641 315
Mobil: 775 594 910


Starosta Bc. Jan Šeděnka:

mobil: 724 180 641

e-mail: starosta@pazderna.eu

Místostarosta
Ing. Marek Blahut:

mobil: 775 737 280

e-mail: mistostarosta@pazderna.eu

 

E-mail obecního úřadu:
obec@pazderna.eu

 

E-podatelna:
obec@pazderna.eu

 

ID datové schránky:

t4uby8v

 

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1681976379/0800

 

IČ: 00577073
DIČ: Neplátci DPH

 

Úřední hodiny úředník:
Pondělí: 8°°-12°° 13°°-17°°
Středa:  8°°-12°° 13°°-17°°

 

Úřední hodiny

starosta, místostarosta:
Pondělí:   15°° - 17°°
Středa:    15°° - 17°°

Dnes je
14. Červen 2024
Pátek