Změna č. 1 územ. plánu Pazderna - opatření obecné povahy vydané dne 19.4.2017

O Z N Á M E N Í – I N F O R M A C E

 

o vydání a uložení „Změny č. 1 územního plánu Pazderna– opatření obecné povahy“

dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Obecní úřad Pazderna jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Pazderna dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, oznamuje ve smyslu § 165 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že dne 19. 04. 2017 byla vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Pazderna Změna č. 1 územního plánu Pazderna, která nabyla účinnosti dne 11. 05. 2017.

 

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor územního rozvoje a stavebního řádu, ul. Radniční 1148, 738 22
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
  • Obecní úřad Dobrá, stavební úřad, Dobrá 230, 739 51 Dobrá         
  • Obecní úřad Pazderna, Pazderna č. p. 65, 739 51 Dobrá
  • Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Pazderna


Dokumenty ke stažení

Kontaktní informace

Obecní úřad
Pazderna 65
739 51 Dobrá

 

Telefon: 558 641 315
Mobil: 775 594 910


Starosta Bc. Jan Šeděnka:

mobil: 724 180 641

e-mail: starosta@pazderna.eu

Místostarosta
Ing. Marek Blahut:

mobil: 775 737 280

e-mail: mistostarosta@pazderna.eu

 

E-mail obecního úřadu:
obec@pazderna.eu

 

E-podatelna:
obec@pazderna.eu

 

ID datové schránky:

t4uby8v

 

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1681976379/0800

 

IČ: 00577073
DIČ: Neplátci DPH

 

Úřední hodiny úředník:
Pondělí: 8°°-12°° 13°°-17°°
Středa:  8°°-12°° 13°°-17°°

 

Úřední hodiny

starosta, místostarosta:
Pondělí:   15°° - 17°°
Středa:    15°° - 17°°

Dnes je
13. Duben 2024
Sobota