Historie obce Pazderna 

Obec Pazderna leží v okrese Frýdek-Místek, 2 km od Žermanické přehrady. První zmínka o obci Pazderna pochází z roku 1573, kdy byla součástí frýdeckého panství. Tehdy měla obec 14 usedlostí. Vznikla nepříliš dlouho před sepsáním urbáře, jak ostatně prozrazuje i sám jeho text, že se nedávno tato ves vystavěla. Lze tedy říci, že Pazderna vznikla patrně na počátku 70-let 16. století.

Ve svém znaku má obec tři modré květy lnu. Právě činnost spojená s jeho zpracováním byla podnětem k pojmenování obce.Len pěstovaný pro vlákno se před dozráním opatrně vytrhával a pak se sušil v pazdernách,kolem kterých vznikaly osady. V obci stojí od roku 1871 zděná kaple, která je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. V roce 1907 byla dostavěna nová škola, ve které se vyučovalo do roku 1973. Tato budova byla v roce 1994 zrekonstruována a od roku 1999 v budově sídlí rovněž obecní úřad.

Kontaktní informace

Obecní úřad
Pazderna 65
739 51 Dobrá

 

Telefon: 558 641 315
Mobil: 775 594 910


Starosta Bc. Jan Šeděnka:

mobil: 724 180 641

e-mail: starosta@pazderna.eu

Místostarosta
Ing. Marek Blahut:

mobil: 775 737 280

e-mail: mistostarosta@pazderna.eu

 

E-mail obecního úřadu:
obec@pazderna.eu

 

E-podatelna:
obec@pazderna.eu

 

ID datové schránky:

t4uby8v

 

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1681976379/0800

 

IČ: 00577073
DIČ: Neplátci DPH

 

Úřední hodiny úředník:
Pondělí: 8°°-12°° 13°°-17°°
Středa:  8°°-12°° 13°°-17°°

 

Úřední hodiny

starosta, místostarosta:
Pondělí:   15°° - 17°°
Středa:    15°° - 17°°

Dnes je
13. Duben 2024
Sobota