Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Svoz velkoobjemového odpadu

 

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na parkoviště U KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ v Pazderně dne 18.4.2014.

 

Kontejnery jsou určeny pouze pro odkládání velkoobjemového odpadu z domácností občanů obce (skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace apod.).

 

Do těchto kontejnerů je zakázáno odkládat nebezpečný odpad, pneumatiky, odpad z podnikatelské činnosti a také stavební suť!

 

UPOZORNĚNÍ:

 

KONTEJNERY NA VELKOBJEMOVÝ ODPAD JSOU URČENY PRO VŠECHNY OBČANY OBCE.

POTŘEBUJE–LI NĚKTERÝ Z OBČANŮ ZLIKVIDOVAT TAKOVÉ MNOŽSTVÍ ODPADU, KTERÝM BY SÁM ZAPLNIL TÉMĚŘ CELÝ OBJEM KONTEJNERU, MUSÍ SI ZAJISTIT VLASTNÍ KONTEJNER VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACI TOHOTO ODPADU NA VLASTNÍ NÁKLADY!

PROSÍME O OHLEDUPLNOST VŮČI OSTATNÍM OBČANŮM OBCE! VŠICHNI SE PODÍLÍME NA ÚHRADÁCH ZA ODVOZ A LIKVIDACI ODPADŮ STEJNÝM DÍLEM!

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Svoz nebezpečného odpadu, včetně pneumatik

 

Sběr nebezpečného odpadu firmou Frýdecká skládka, a.s. bude probíhat v sobotu 18. 4. 2015 v tomto časovém rozložení:

 

Parkoviště u hřbitova                              8.55 - 9.25 hod

 

Nebezpečný odpad: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, zářivky, výbojky, pneumatiky

Kontaktní informace

Obecní úřad
Pazderna 65
739 51 Dobrá

 

Telefon: 558 641 315
Mobil: 775 594 910


Starosta Bc. Jan Šeděnka:

mobil: 724 180 641

e-mail: starosta@pazderna.eu

Místostarosta
Ing. Marek Blahut:

mobil: 775 737 280

e-mail: mistostarosta@pazderna.eu

 

E-mail obecního úřadu:
obec@pazderna.eu

 

E-podatelna:
obec@pazderna.eu

 

ID datové schránky:

t4uby8v

 

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1681976379/0800

 

IČ: 00577073
DIČ: Neplátci DPH

 

Úřední hodiny úředník:
Pondělí: 8°°-12°° 13°°-17°°
Středa:  8°°-12°° 13°°-17°°

 

Úřední hodiny

starosta, místostarosta:
Pondělí:   15°° - 17°°
Středa:    15°° - 17°°

Dnes je
17. Červenec 2024
Středa