Strategie Moravskoslezského kraje

Zveřejňujeme informace o návrhu koncepce   „Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016, po aktualizaci na léta 2009-2020včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a koncepce „Aktualizovaná Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010-2016, po aktualizaci na léta 2010-2020“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí. Tištěnou podobu výše uvedených dokumentů je možné shlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě, elektronická podoba je k nahlédnutí v  Informačním systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php),
kód koncepce MZP121K a MZP122K.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Veřejné projednání nemůže být konáno dříve než 16. 4. 2012.

Kontaktní informace

Obecní úřad
Pazderna 65
739 51 Dobrá

 

Telefon: 558 641 315
Mobil: 775 594 910


Starosta Bc. Jan Šeděnka:

mobil: 724 180 641

e-mail: starosta@pazderna.eu

Místostarosta
Ing. Marek Blahut:

mobil: 775 737 280

e-mail: mistostarosta@pazderna.eu

 

E-mail obecního úřadu:
obec@pazderna.eu

 

E-podatelna:
obec@pazderna.eu

 

ID datové schránky:

t4uby8v

 

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1681976379/0800

 

IČ: 00577073
DIČ: Neplátci DPH

 

Úřední hodiny úředník:
Pondělí: 8°°-12°° 13°°-17°°
Středa:  8°°-12°° 13°°-17°°

 

Úřední hodiny

starosta, místostarosta:
Pondělí:   15°° - 17°°
Středa:    15°° - 17°°

Dnes je
23. Květen 2024
Čtvrtek