Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011

 

Moravskoslezský kraj

Obec Pazderna

 

Počet obyvatel

277

z toho muži

140

ženy

137

věk 0-14

38

věk 15-64

201

věk 65 a více včetně nezjištěno

38

Ekonomicky aktivní

144

z toho zaměstnaní

127

Obydlené domy

73

Obydlené byty

94

 

Další informace k předběžným výsledkům Sčítání lidu, domů a bytu lze nalézt na stránkách ČSÚ

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/03000-12-n_2012

 

Zdroj:  ČSÚ – předběžné výsledky Sčítání  lidu, domů a bytů 2011

Kontaktní informace

Obecní úřad
Pazderna 65
739 51 Dobrá

 

Telefon: 558 641 315
Mobil: 775 594 910


Starosta Bc. Jan Šeděnka:

mobil: 724 180 641

e-mail: starosta@pazderna.eu

Místostarosta
Ing. Marek Blahut:

mobil: 775 737 280

e-mail: mistostarosta@pazderna.eu

 

E-mail obecního úřadu:
obec@pazderna.eu

 

E-podatelna:
obec@pazderna.eu

 

ID datové schránky:

t4uby8v

 

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1681976379/0800

 

IČ: 00577073
DIČ: Neplátci DPH

 

Úřední hodiny úředník:
Pondělí: 8°°-12°° 13°°-17°°
Středa:  8°°-12°° 13°°-17°°

 

Úřední hodiny

starosta, místostarosta:
Pondělí:   15°° - 17°°
Středa:    15°° - 17°°

Dnes je
13. Duben 2024
Sobota