Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013

      Od 1.1.2013 budou spisy daně z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území Moravskoslezského kraje, soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka, uloženého na jednom spravujícím územním pracovišti nově vzniklého Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

      Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je provedeno automaticky z moci úřední. Nedochází-li oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany poplatníka.

Kontaktní informace

Obecní úřad
Pazderna 65
739 51 Dobrá

 

Telefon: 558 641 315
Mobil: 775 594 910


Starosta Bc. Jan Šeděnka:

mobil: 724 180 641

e-mail: starosta@pazderna.eu

Místostarosta
Ing. Marek Blahut:

mobil: 775 737 280

e-mail: mistostarosta@pazderna.eu

 

E-mail obecního úřadu:
obec@pazderna.eu

 

E-podatelna:
obec@pazderna.eu

 

ID datové schránky:

t4uby8v

 

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1681976379/0800

 

IČ: 00577073
DIČ: Neplátci DPH

 

Úřední hodiny úředník:
Pondělí: 8°°-12°° 13°°-17°°
Středa:  8°°-12°° 13°°-17°°

 

Úřední hodiny

starosta, místostarosta:
Pondělí:   15°° - 17°°
Středa:    15°° - 17°°

Dnes je
18. Červenec 2024
Čtvrtek