Informace Ministerstva životního prostředí

Oznámení koncepce “Aktualizace Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje”

        Koncepce “Aktualizace Krajského integrovaného programu ke zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji” bude podrobena zjišťovacímu řízení podle §10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě §16 odst.3 tohoto zákona, jako dotčený samosprávný celek tuto informaci zveřejňujeme. Do oznámení koncepce je možné nahlédnout na úřední desce Obecního úřadu s rozšířenou působností  nebo  prostřednictvím internetových stránek: http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP136K.

 

          Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje.

Kontaktní informace

Obecní úřad
Pazderna 65
739 51 Dobrá

 

Telefon: 558 641 315
Mobil: 775 594 910


Starosta Bc. Jan Šeděnka:

mobil: 724 180 641

e-mail: starosta@pazderna.eu

Místostarosta
Ing. Marek Blahut:

mobil: 775 737 280

e-mail: mistostarosta@pazderna.eu

 

E-mail obecního úřadu:
obec@pazderna.eu

 

E-podatelna:
obec@pazderna.eu

 

ID datové schránky:

t4uby8v

 

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1681976379/0800

 

IČ: 00577073
DIČ: Neplátci DPH

 

Úřední hodiny úředník:
Pondělí: 8°°-12°° 13°°-17°°
Středa:  8°°-12°° 13°°-17°°

 

Úřední hodiny

starosta, místostarosta:
Pondělí:   15°° - 17°°
Středa:    15°° - 17°°

Dnes je
23. Květen 2024
Čtvrtek