ANKETA O SBĚRU BIOLOGICKY ROZLOŽITELÉHO ODPADU V OBCI PAZDERNA

Prosíme občany obce Pazderna o vyplnění dotazníku týkajícího se nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v obci Pazderna. Dotazník bude rovněž přílohou Zpravodaje obce Pazderna č. 1/2015, který vyjde tento týden. Po vyhodnocení ankety, podle zájmu občanů o daný typ sběru BRO zjistíme, zda splníme podmínky pro podání žádosti o nádoby na sběr nebo kompostování BRO a o který typ nakládání s BRO je v obci zájem.

Vyplněné dotazníky doručte prosím co nejdříve na OÚ Pazderna, a to nejpozději  do 25.2. 2015

Lze je zanechat v poštovní schránce OÚ Pazderna, případně v kanceláři OÚ, nebo je elektronicky zaslat na emailovou adresu obce : obec@pazderna.eu.

Za vyplnění dotazníku děkujeme.

OÚ Pazderna

Dokumenty ke stažení

Kontaktní informace

Obecní úřad
Pazderna 65
739 51 Dobrá

 

Telefon: 558 641 315
Mobil: 775 594 910


Starosta Bc. Jan Šeděnka:

mobil: 724 180 641

e-mail: starosta@pazderna.eu

Místostarosta
Ing. Marek Blahut:

mobil: 775 737 280

e-mail: mistostarosta@pazderna.eu

 

E-mail obecního úřadu:
obec@pazderna.eu

 

E-podatelna:
obec@pazderna.eu

 

ID datové schránky:

t4uby8v

 

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1681976379/0800

 

IČ: 00577073
DIČ: Neplátci DPH

 

Úřední hodiny úředník:
Pondělí: 8°°-12°° 13°°-17°°
Středa:  8°°-12°° 13°°-17°°

 

Úřední hodiny

starosta, místostarosta:
Pondělí:   15°° - 17°°
Středa:    15°° - 17°°

Dnes je
26. Květen 2024
Neděle