Informace Ministerstva životního prostředí

Oznámení koncepce “Aktualizace Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje”

        Koncepce “Aktualizace Krajského integrovaného programu ke zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji” bude podrobena zjišťovacímu řízení podle §10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě §16 odst.3 tohoto zákona, jako dotčený samosprávný celek tuto informaci zveřejňujeme. Do oznámení koncepce je možné nahlédnout na úřední desce Obecního úřadu s rozšířenou působností  nebo  prostřednictvím internetových stránek: http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP136K.

 

          Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje.

Kontaktní informace

Obecní úřad
Pazderna 61
739 51 Dobrá

 

Telefon: 558 641 315
Mobil: 775 594 910
Mobil starostka: 724 180 641
Mobil místostarosta: 775 737 280

 

E-mail obecního úřadu:
obec@pazderna.eu

 

E-podatelna:
epodatelna.pazderna@seznam.cz

 

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1681976379/0800

 

IČ: 00577073
DIČ: Neplátci DPH

 

Úřední hodiny úředník:
Pondělí: 7°°-12°° 15°°-18°°
Středa:  7°°-12°° 15°°-18°°

 

Úřední hodiny

starostka, místostarosta:
Pondělí:   16°° - 18°°
Středa:     16°° - 18°°

Dnes je
19. Prosinec 2014
Pátek